• tourismcaledon

Informele Handelaars vat hande met Theewaterskloof Munisipaliteit

Updated: Jan 23, 2021

Vir jare was informele handelaars (smouse) die stiefkind op Caledon, die hoofdorp van Theewaterskloof se Munisipaliteit. Smouse op Caledon veg al vir dekades verbete om handel te dryf in die dorp waar daar ekonomiese aktiwiteite aan die gang is. Die lockdown het sekere gebreke in die ekonomie opnuut blootgelê, en die waarde en belangrike rol wat informele handelaars speel, laat blyk. Dit het dus as geen verrassing gekom dat die President reeds op Level 5 van die lockdown aan informele handelaars, wat ook straatsmouse insluit, toestemming verleen het om handel te dryf, mits die nodige permitte verkry is.


Die afgelope tyd het die Caledon Informal Traders Association (C.I.T.A) die lig gesien. Hierdie organisasie wat hom ten doel stel om informele handel op Caledon te bevorder, het met die munisipaliteit hande gevat om aan informele handelaars ‘n regmatige plek op die dorp te gee waar hulle ongehinderd handel kan dryf, mits die nodige aansoek en goedkeuring verleen word.


Na hierdie onderhandelinge is ekstra stalletjies by die plein regoor ABSA Bank beskikbaar gestel. Die munisipaliteit het ook die parkeerarea by die Dorpskantoor beskikbaar gestel vir handelaars wat Saterdae wil handel dryf. Verdere gesprekke met die munisipaliteit se LED- departement, waar me. Elana Lotriet aan die roer van sake staan, het die weg gebaan dat daar met ingang 1 November nog sewe staanplekke tussen die poskantoor en Dorpskantoor aan informele handelaars beskikbaar gestel is.


Die rol van die Raad, en in besonder die Uitvoerende Burgemeesterskomitee en hoofsweep van die ANC, moet geensins in die nuwe verwikkelinge onderskat word nie. Uit die staanspoor het hierdie manne en vroue met ‘n oop gemoed geluister na die behoeftes van die informele handelaars en die stryd wat hulle op die dorp voer. C.I.T.A bedank die raad vir hierdie positiewe stap.


Geskryf deur: Sydney Armoed


Stalletjie tye: Ma - Vry, 10am - 4pm

Sat, 8am - 1pm


Kontak Sydney by oomsyd2@gmail.com of op 082 339 9935 vir meer inligting re C.I.T.A of om jou stalletjie te bespreek
11 views0 comments

Recent Posts

See All

It is a trip swimming with these guys. Well if you call stuck in a cage holding on to bars to keep you in place and looking at Apex predators swimming then yes swimming. But what it was, was an amazin

We have started 2022 off with a bang in our vlogs and from all the vlogs we have shot over the last year I honestly must say this one will be the most memorable. Genadendal is an extraordinary little